Wil je meer lezen over haptotherapie?
Dan raad ik je deze literatuur aan:

Voel je wel?’ Haptotherapie in de eerstelijnsgezondheidszorg – Els Plooij,
Els Plooij – Haptotherapie. Praktijk en theorie
Dit boek is geschreven voor wie meer wil weten van haptotherapie, voordat hij zich er als verwijzer of cliënt mee verbindt. De vele voorbeelden in dit boek maken zichtbaar en voelbaar wat de therapie inhoudt. Voor haptotherapeuten is het een handboek, door de heldere verbinding van theorie en praktijk. Harcourt, 2005 / ISBN 9026517629

Bob Boot – Haptonomie. Een kwestie van gevoel
In het eerste deel van ‘Haptonomie. Een kwestie van gevoel’ maakt Bob Boot, aan de hand van de haptonomische theorie en de praktische toepassing ervan (haptotherapie) de lezer bewust van het gevaar van een verschraald gevoelsleven en het belang van een juiste balans tussen voelen en denken. In het tweede deel van dit boek beschrijft hij, met van voorbeelden uit zijn praktijk, verschillende aspecten van het leven. Onderwerpen als zwangerschap en geboorte, kindertijd en opvoeding, vriendschap en relaties, tederheid en seksualiteit, agressie en conflicten, ziekte en verlies en rouwverwerking en overlijden, komen hierbij aan de orde. Archipel, 2004 / ISBN 9063051190

Gevoel voor leven – Haptotherapeuten over hun werk (red. Els Plooij)
Acht ervaren haptotherapeuten schrijven over hun werk. Ieder vanuit zijn of haar specifieke deskundigheid, opgedaan tijdens hun werk met baby’s, kinderen, verstandelijk gehandicapten, pubers. Ze beschrijven hun ervaringen met volwassenen die vroeger verwaarloosd zijn, die trauma’s verwerken, problemen ervaren met seksualiteit, chronisch pijn hebben of aan kanker en de medische behandeling daarvan lijden. Ieder hoofdstuk heeft een thema en is afzonderlijk te lezen. De praktijk van de haptotherapie is steeds verbonden met theorie rondom het thema. Haptonomische Bibliotheek, 2007 / ISBN 9789079166015

Dorus Gerritse – Over kleine dingen
Dit is een uitstekende en leesbare inleiding voor allen die zich willen bekwamen in de haptonomie. Daarbij komen onder meer filosofische en psychologische grondslagen aan de orde. Doris Gerritse laat zien dat haptonomie belangrijke wortels heeft in onze cultuur, die vooral steunt op Duitse en Franse denkers. Achtereenvolgens komen de menselijke lichamelijkheid, het menselijk gevoelsleven en het hart van de haptonomie aan de orde. Het laatste deel bespreekt de toepasbaarheid en toepassingen van de haptonomie.Elsevier, 2000 / ISBN 9035222105

Ted Troost – Het lichaam liegt nooit
Wij zijn ons vermogen om werkelijk te voelen voor een belangrijk deel kwijt geraakt. Haptonomie is de wetenschap van het gevoel en daarin werd ontdekt dat er bijzondere therapeutische mogelijkheden zijn. Wie in staat is goed met zijn gevoel om te gaan, is opgewassen tegen allerlei ongemakken die het leven voor iedereen in petto heeft.
Haptotherapeut Ted Troost dankt zijn bekendheid vooral aan zijn begeleiding van veel sportsterren. In dit boek laat hij zijn licht schijnen over haptonomie en geeft hij zijn opmerkelijke visie op allerlei emoties, die mensen zo kunnen kwellen dat ze er tenslotte ziek van kunnen worden.
Dit boek geeft de lezer een onthullende kijk op het eigen gevoelsleven. Het wijst de weg naar een levenshouding waarbij stress plaats maakt voor blijheid. Uitgeverij Centerboek, 1988 / ISBN 9050870198

Willem Pollman-Wardeniers, Jan Dijkhuis, Ted Troost – Verkenningen in de haptonomie
Dit boek bevat een serie artikelen die de uitgangspunten van de haptonomie van verschillende kanten belicht. Ingegaan wordt op het menselijk vermogen tot voelen en tasten, de kwaliteit van menselijke contacten en de toepasbaarheid van de haptonomie in het therapeutisch handelen. Ook wordt aandacht besteed aan de haptonomische zwangerschapsbegeleiding en de extra dimensie die de haptonomie kan geven aan de sportbegeleiding. Bruna, 1998 / ISBN 9022984087

Bob Boot – De innerlijke meetlat. Een haptonomische kijk op mens en samenleving
Ieder mens heeft een geweten. En ieder mens kan heel goed aanvoelen of iets goed of slecht is. Toch raken steeds meer mensen dat zuivere geweten kwijt. ‘De innerlijke meetlat’ is een aansporing om weer in contact te komen met ons gevoeld geweten, aandacht te hebben voor onze persoonlijke waarden en die van anderen. Aan de hand van tal van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk en zijn haptotherapiepraktijk spreekt Bob Boot de lezer aan op zijn manier van leven. Want, zegt hij: “Wij kunnen het niet alleen” en “toegenomen individuele vrijheid impliceert grotere verantwoordelijkheid voor de ander en het grotere geheel.” Archipel, 2007 / ISBN 9789063053017

Frans Veldman – Levenslust en levenskunst
Frans Veldman is de grondlegger van de haptonomie, de leer van de affectiviteit. Sinds hij de extreme omstandigheden van de Tweede Wereldoorlog heeft ervaren – zowel de onmenselijkheid van de Shoah als de goedheid van de mensen – besefte hij hoe belangrijk de rol van het gevoelsleven en de affectiviteit binnen menselijke betrekkingen zijn. Dit resulteerde in zijn eerste leerboek ‘Haptonomie wetenschap van de affectiviteit’. In zijn nieuwe werk – ‘Levenslust en levenskunst’ – komen de meeste onderwerpen weer aan bod, zoals de evolutie van het gevoelsleven, mens worden, innerlijke vrijheid. Sommige teksten zijn veranderd en andere aangevuld. Nieuw zijn de delen vier en vijf: een compendium bedoeld voor studenten en beroepsbeoefenaren en een overzicht van verschillende toepassingen in de gezondheidszorg. Beide boeken zijn door het vakjargon slecht toegankelijk voor de leek of geïnteresseerde lezer en duidelijk gericht op haptotherapeuten (in opleiding) of mensen die een bepaalde basiskennis op dit gebied hebben. 
Levenslust en levenskunst – Veer Media, 2008 / ISBN 9789079166022
Haptonomie, wetenschap van de affectiviteit – Bijleveld, 1988 / ISBN 9061319765

Frans de Waal – Een tijd voor empathie
Empathie – het vermogen om de emoties van anderen te kunnen meevoelen en de situatie van anderen te begrijpen – is een zeer oude verworvenheid die zich volgens Frans de Waal in ons lichaam én in onze geest heeft genesteld, en waardoor we als soort hebben kunnen overleven. Sociaal, onbaatzuchtig gedrag, dat ook bij andere dieren dan de mens voorkomt, is volgens hem minstens zo belangrijk als het ‘recht van de sterkste’.
Na deze constatering gaat De Waal nog een stap verder en plaatst hij zijn onderzoek in een maatschappelijk kader. Als empathie zo belangrijk is voor de menselijke soort, moet de politiek daar dan niet meer op inspelen? De Waal schetst hoe onze soort omgaat met armoede en stelt dat ook het bedrijfsleven sociale verantwoordelijkheid zou moeten nemen, zodat we een samenleving bouwen met een hogere graad van solidariteit.
Frans de Waal gidst ons door de nieuwste inzichten op het gebied van psychologie, neurowetenschappen en gedragsbiologie in zijn kenmerkende, zeer toegankelijke stijl, ondersteund door eigen observaties van mensen en primaten. Contact, 2010 / ISBN 9025432115