Wat is LichtpuntWerk (LPW)?

LichtpuntWerk is een therapie en levenswijze waarin gezond emotioneel beheer (geen beheersing!) een plek krijgt in je dagelijks leven. Je leert weer luisteren naar wat je lichaam je vertelt, je leert om dingen die je van binnen dwars zitten met liefde aan het licht te brengen zodat je weer eerlijk en open wordt naar jezelf en naar anderen. Je ontwikkelt een dragende kracht voor jezelf, zodat je verantwoordelijkheid kunt nemen voor je eigen leven.

Het is bewustwording van en werken aan alles wat ons licht in de weg staat op mentaal, emotioneel en lichamelijk niveau. Opruimen van onverwerkte ervaringen, trauma’s, negatieve denkpatronen en het in beweging zetten van onderdrukte emoties. Het is Werk aan onze Persoonlijkheid en bewustwording van onze ziel. Het is als het ware het belangrijkste Werk dat we hier op aarde te doen hebben.

Tijdens een sessie L.P.Werk ga je aan de slag om je te bevrijden van ballast uit je verleden. Tijdens onze opvoeding hebben we allemaal geleerd om systematisch onze pure eerlijke emoties zoals angst, verdriet, woede en vreugde te ontkennen en te onderdrukken. We hebben strategieën en patronen ontwikkeld om te overleven. Maar deze onderdrukte en dus onverwerkte emoties eisen hun tol en leiden uiteindelijk tot allerlei klachten zoals lusteloosheid, chagrijnigheid, depressies zelfs. Relatieconflicten. Gevoelens van schuld of schaamte, jaloezie, wrok of verslavingen van allerlei soort.

LichtpuntWerk is geen klus voor mensen die vooral op hun gemak en hun rust gesteld zijn en de dokter of de therapeut het werk willen laten doen. Het vraagt inzet, durf en doorzettings-vermogen – maar dan merk je ook dat er ECHT iets verandert. Enig idee hoe je zou zijn, als je met minder angst, minder verdriet, minder woede en meer vreugde rondliep?

Technieken:

In de sessies maken ik o.a. gebruik van middelen die op dat moment nodig zijn, zoals:

Kinesiologie; de test met een biotensor kan thema’s verduidelijken en specificeren om welke gebeurtenis of periode het gaat. De emotie van het actuele probleem heeft vaak een lading die meer te maken heeft met een onderliggende, niet verwerkte pijn van een gebeurtenis uit het verleden.

  •  Ademwerk: met behulp van een simpele ademtechniek verhogen we de levensenergie en worden onderliggende emoties geactiveerd.
  •  Regressie: het herbeleven van niet verwerkte gebeurtenissen is belangrijk omdat helder wordt in welke relatie ze staan met het thema van nu.
  •  Muziek: allerlei muziek helpt emoties in beweging te brengen. Ze stimuleren, verzachten of verdiepen het proces.
  •  Gestalt-dialoog: wordt gebruikt om ogenschijnlijke tegenstrijdigheden te ontwarren of helder te krijgen.
  •  Lichaamswerk: om de emoties fysiek te doorleven en te uiten.
  •  Dromen uitspelen: een techniek die heel onthullend kan zijn op onbewust verborgen stukken.

Ik heb de LPW- opleiding gevolgd bij Riet Okken en Janet Emmelkamp in Frankrijk. Een schat aan ervaring heb ik opgedaan o.a. aan de hand van mijn eigen proces en die van onze medecursisten.LichtpuntWerk is ontwikkeld door psycho-therapeut Riet Okken.

 

Boeken:

 

Riet Okken, De Bevrijdende Kracht van Emoties, 2002, uitgeverij Astarte, ISBN 90-807368-1-3

 

Riet Okken, LichtpuntWerk: de liefdevolle ontvangst van onze emoties, 2004, Uitgeverij Astarte, ISBN 90-807368-3-X

 

Voor meer informatie, zie haar website: www.Lichtpunt-Werk.com